Search:   Advanced Search

FreeCartoonsWeb2012-2013 Jury Meeting

December 12, 2014

PIC_20140328_102934_E61.jpg

 

Address: China International Cultural Communication Center of Shanghai

Date: December 12,2014   Pm 16:00-20:00

 

PIC_20141212_170825_83F.jpg

PIC_20141212_170927_98C.jpg

PIC_20141212_171101_CB3.jpg

PIC_20141212_172012_41C.jpg

PIC_20141212_172354_B2A.jpg

PIC_20141212_172649_CFE.jpg

PIC_20141212_173026_940.jpg

PIC_20141212_173044_ED5.jpg

PIC_20141212_174729_26C.jpg

PIC_20141212_175045_B7E.jpg

PIC_20141212_181752_90C.jpg

PIC_20141212_182420_0D4.jpg

PIC_20141212_182902_509.jpg

PIC_20141212_204702_817.jpg

PIC_20141212_204702_817.jpg

FCW2012-2013评审会议.jpg

Juries:

Zheng Xinyao

Sheng Tiancheng

Xia Dachuan
Sun Shaobo

Xie Zhenqiang

 Wang Jian

Zhao Weiqun

Jin Hui

 Jiang Lidong